Simon de Visser

Bij uitgeverij Boekrol.nl in Middelburg is verschenen:

Groei en grondslag

Auteur Simon de Visser

Het christelijke getuigenis

ISBN nr 978-90-828540-0-8

Boekrol.nl | paperback 184 blz. | € 13,90

Je kunt bestellen via pagina ‘CONTACT’ en de christelijke boekhandel

Een heldere uiteenzetting van de weg naar geestelijke vernieuwing en herleving.

Waarom was het getuigenis onder de eerste christenen zo krachtig en invloedrijk? En dat met eenvoudige middelen vergeleken met ons geavanceerde digitale tijdperk.

Simon bespreekt een aantal Bijbelse redenen, die relevant zijn voor het christelijke getuigenis in onze tijd.

Voorwoord door Arjan Baan, evangelist Stichting Heart Cry:

‘In dit boek kom ik thema’s tegen die me al jarenlang bezig houden. Het verlangen naar opwekking, het samen bouwen aan een geestelijk huis, de noodzaak van gebed’.

__________________________________________________________________________

Gezien en gehoord

boekrol

Gods grote en verrassende plan met ons leven

  • Auteur Simon de Visser
  • Uitgeverij Boekrol.nl te Middelburg
  • ISBN nr 978-90-9029742-2
  • Paperback 156 blz.
  • Prijs € 13,90

Wat heb je gezien en gehoord van Gods plan met jouw leven?

Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben (1 Cor. 2:9).

Het plan van God gaat je stoutste verbeelding ver te boven. Op een frisse en praktische wijze neemt Simon je mee, zodat de Bijbel voor je opengaat.

Onderwerpen zoals: Wie is Jezus Christus? Gods Koninkrijk. Leren bidden. Christus liefhebben. Het werk van Christus. De stem van God. Het lijden. De wederkomst. En Israel dan? In de laatste drie hoofdstukken wordt aan de hand van Romeinen 9-11 stilgestaan bij Gods bijzondere plan met Israël.

__________________________________________________________________________

Recensie: Evelien de Nooijer Alting

Over Boeken, enzo …   

ZATERDAG 13 OKTOBER 2018

Gezien en gehoord – Simon de Visser

Omdat ik een min of meer christelijke blogger ben word ik bedolven onder boekjes van evangelische en reformatorische uitgevers, …  In die rijstebrij aan uitgaven zoek ik natuurlijk wél datgene wat ‘anders’ is. En dat vind ik af en toe ook wel degelijk. Zoals deze uitgave van … Simon de Visser (alleen de naam al!). … En dat ook nog met een helderheid en diepgang die ik zelden ben tegengekomen. Zijn visie staat als een huis. Hieronder zal ik proberen uit te leggen waarom.

Zie http://over-boeken.blogspot.com/2018/10/gezien-en-gehoord-simon-de-visser.html

__________________________________________________________________________

Recensie: ‘Israel Aktueel’

De ondertitel van dit liefdevol geschreven boek geeft het al enigszins aan: het heeft een jong publiek op het oog. Zo laat het zich ook lezen. Maar ook elke oudere raad ik het aan, omdat duidelijk en eenvoudig het evangelie van de Here Jezus Christus wordt uitgelegd vanuit verrassende invalshoeken. Steeds aan de hand van een Bijbelgedeelte – teksten worden volledig afgedrukt, zodat je deze niet telkens moet opzoeken in de Bijbel – komen hoofdzaken van het geloofsleven aan de orde. Samenvattend zou je kunnen zeggen: dit boek gaat over de verwachting van het Koninkrijk van God. De plaats van Israël speelt daarin een voorname rol, in de laatste drie hoofdstukken helder beschreven aan de hand van Romeinen 9 tot 11. Van harte aanbevolen. (Pim van der Hoff)

(Bron recensie: Israel Aktueel, Christenen voor Israel, editie november 2016, nummer 296)

__________________________________________________________________________

Interview Radio Eenhoorn (Friesland)
       Boek ‘Gezien en gehoord’

            Antoon Wierda met Simon de Visser 

            Wat motiveert je om dit boek te schrijven?

             Welke dingen heb je persoonlijk meegemaakt?

            … geraakt door de liefde van Christus!

            luister naar mp3-bestand van het interview

__________________________________________________________________________