Sidney Wilson

Bijbelleraar en evangelist, vele levens zijn echt veranderd door zijn bediening. Zie korte levensbeschrijving onderaan deze pagina.

Te bestellen bij de christelijke boekhandel of via pagina ‘CONTACT’

__________________________________________________________________________

De toekomst begint vandaag  &  Alarm! Er dreigt een wereldvrede
Auteur Sidney S. Wilson

Een pakkend boek met een diepe, Bijbelse inhoud, dat onderwerpen als ‘eindtijd’ en ‘wederkomst’ op een nieuwe manier tot leven brengt. Sidney Wilson was een man die een bijzondere gave had om de Bijbel te openen, en vandaar uit profetisch licht te werpen op actuele gebeurtenissen in de wereldpolitiek.

Uitgave SSW (www.sidneywilson.nl) | paperback 145 blz. | € 10,-
ISBN nr 978-90-813287-1-5

__________________________________________________________________________

Dat maakt God van ons leven
Auteur Sidney S. Wilson

Een heel origineel boek met een bijzondere invalshoek op de scheppingsdagen. Het scheppingsverhaal staat op zichzelf, maar geeft ons bovendien een uniek inzicht in wat God in ons wil scheppen. Want de God die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten.

Uitgave SSW (www.sidneywilson.nl) | paperback 216 blz. | € 12,50
ISBN nr 978-90-813287-2-2

__________________________________________________________________________

Puinhoop of paleis
Auteur Sidney S. Wilson

Een boek van grote leerstellige waarde, omdat het de kernbegrippen van onze verlossing in een helder licht zet vanuit hun letterlijke betekenis in de grondtekst van het Nieuwe Testament. Vanuit die invalshoek laat de schrijver op een prachtige wijze zien hoe God een leven, dat menselijkerwijs een puinhoop is, wil vernieuwen tot een paleis – een residentie voor Hemzelf. Een verrijking van je geloofsfundament.

Uitgave SSW (www.sidneywilson.nl) | paperback 140 blz. | € 10,95
ISBN nr 978-90-813287-3-9

__________________________________________________________________________

De komende wereldcrisis
Auteur Sidney S. Wilson

Wat zegt de Bijbel ons over de nabije toekomst? Wat zal vooraf gaan aan de wederkomst en wat wordt bedoeld met de grote verdrukking? Hoe zit het toch met dat duizendjarig vrederijk en het regeren met Christus? Op deze en vele andere eindtijdvragen vind je een Bijbels gefundeerd antwoord in dit opmerkelijke boek.

Uitgave SSW (www.sidneywilson.nl) | paperback 512 blz. | € 19,95
ISBN nr 978-90-813287-0-8

__________________________________________________________________________

De komende machtsovername
Auteur Sidney S. Wilson

In dit fascinerende boek komt Gods plan met de gemeente van Christus, het volk Israël en de volkeren aan de orde. Alles spitst zich toe op de komst van Christus – de komende machtsovername. Alle dingen vallen op zijn plaats door Zijn heerschappij van volmaakte wijsheid, volmaakte macht en volmaakte liefde. Op een heldere en inspirerende wijze wordt beschreven hoe we als volgelingen van Christus hierin nu in onze tijd, maar ook straks in de toekomst, actief betrokken kunnen worden.

Uitgave SSW (www.sidneywilson.nl) | paperback 370 blz. | € 12,95
ISBN nr 978-90-813287-4-6

__________________________________________________________________________

Van slavernij tot heerschappij
Auteur Sidney S. Wilson

Bijna 3500 jaar geleden wordt een volk van meer dan een miljoen mensen door een machtige, onzichtbare Hand bevrijd uit vreselijke slavernij. Een Israëlische jongeman vertelt …
Wat is de profetische betekenis voor vandaag? Vanuit Israëls geschiedenis beschrijft de auteur het magnifieke plan van God, met Bijbelse lijnen van het Oude naar het Nieuwe Testament.

Uitgave SSW (www.sidneywilson.nl) | paperback 492 blz. | € 19,95
ISBN nr 978-90-813287-5-3

__________________________________________________________________________

Wie is Sidney S. Wilson?

Evangelist Sidney Wilson wordt geboren op 4 juli 1911 in Arnhem als zoon van een Schotse evangelist die onder andere in Nederland werkzaam is. Tijdens zijn kinderjaren wil hij niet veel van het geloof weten, maar op 19-jarige leeftijd komt daar verandering in na het lezen van het Bijbelboek Openbaring. Kort daarna doorloopt hij een tweejarige Bijbelschool in Londen en vervolgens gaat hij zich intensief bezighouden met evangelisatiewerk in de Baltische staten. Dit stopt abrupt met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Vanwege zijn Britse nationaliteit wordt hij in Schoorl en later in verschillende kampen in Duitsland geïnterneerd. Hoewel dit een moeilijke en eenzame tijd in zijn leven is, ziet hij het zelf als een van de meest leerzame perioden voor zijn geestelijk leven.

Wanneer hij aan het einde van de oorlog vrijkomt en terugkeert, ontdekt hij tot zijn teleurstelling dat maar weinig gelovigen een werkelijk geestelijke verandering hebben meegemaakt door de oorlog. Velen hebben het te druk met zichzelf en lijken God alweer te zijn vergeten. In deze tijd staan vooral jonge mensen open voor het evangelie, maar er zijn slechts weinigen die hen hierin de weg wijzen. Sidney trekt zich samen met een groep vrienden het lot van deze jonge mensen aan. Met behulp van de Amerikaanse jongerenorganisatie Youth for Christ organiseren zij jeugdcampagnes, waar grote belangstelling voor is. Na die tijd leidt hij Bijbelstudieweekends in Hilversum en organiseert jongerenreizen naar Oostenrijk en later ook naar Israël.

Door zijn bediening zijn vele levens blijvend veranderd. Op 74-jarige leeftijd overlijdt Sidney in 1986 in Drachten.